« ثبت‌نام »

  • نام کاربری و گذرواژه باید به زبان انگلیسی وارد شوند.
  • طول نام کاربری و گذرواژه باید حداقل 6 حرف باید باشد.
  • گذرواژه باید شامل موارد زیر باشد:
    • حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی (A..Z)
    • حداقل یک حرف کوچک انگلیسی (a..z)
    • حداقل یک عدد (0..9)
با قوانین موافقم.